Muzeum komiksu

Dějiny komiksu v Polsku, to je několik desetiletí popírání toho, že toto odvětví umění vůbec existuje. Již několik let se snažíme dohánět resty v této oblasti, pokud je samozřejmě vůbec možné to nějak dohnat. Abychom napomohli lépe poznat a zdokumentovat tuto historii, bylo by opodstatněné založit Muzeum komiksu, které by realizovalo cíle vyplývající ze zákona o muzeích:

 1. shromažďování památek ve statutárně stanoveném rozsahu,
 2. katalogizace a vědecké zpracovávání shromážděných sbírek,
 3. uchovávání shromažďovaných památek v podmínkách, které jim zaručí správný stav uchování a bezpečnost, a dále jejich uskladnění způsobem dostupným pro vědecké účely,
 4. zabezpečení a údržba sbírek a, (...) a jiných nemovitých objektů materiální kultury a přírody,
 5. pořádání stálých a periodických výstav,
 6. organizování výzkumu a vědeckých expedicí, (...)
 7. provádění vzdělávací činnost,
 8. podpora a provádění činností uměleckého charakteru a popularizující kulturu,
 9. zpřístupnění sbírek pro osvětové a vědecké účely,
 10. zajištění vhodných podmínek pro prohlídky a využití sbírek a shromážděných informací,
 11. vydavatelská činnost.

Odcházejí od nás tvůrci komiksu, současně se však rozrůstá kruh sběratelů tohoto odvětví umění. Není mi cizí myšlenka, která se mi občas vynoří, co se jednou stane s těmito po léta hromaděnými sbírkami? Byla by škoda, aby se tyto kompaktní kolekce rozkutálely. Je nejvyšší čas přijmout kroky směřující k vytvoření Muzea komiksu. Jistý skromný "základ" v podobě mých soukromých sbírek by byl. Jsem přesvědčen, že v případě vzniku podobné muzeální instituce můžeme počítat s podporou početné skupiny obdivovatelů komiksového umění. Zbývá už jen "maličkost"... solidní partner v samosprávě, případně byznysu, který by byl ochotný vytvořit první Muzeum komiksu v Polsku.

Mluvím pouze a výhradně o autonomní muzejní instituci ... Muzeu komiksu. Plánovaná instituce by se neomezovala výlučně na historii komiksu v Polsku. Z titulu jisté soudržnosti dějin dřívějšího východního bloku (SSSR, Maďarsko, Československo, NDR, Rumunsko), podobně nedůvěřivého přístupu k tomuto odvětví umění a omezené výměny, která však měla spíše náhodný a příležitostný charakter, by mělo muzeum zohlednit i tento fragment historie.

Nehledám partnery pro vytvoření sbírek, jelikož já těmito sbírkami již disponuji, a to v takovém rozsahu, který mi umožňuje snít své muzejní plány. Ve sbírkách se nacházejí originální práce polských tvůrců: Jan Marcin Szancer, Tadeusz Baranowski, H. J. Chmielewski, Szarlota Pawel, Grażyna Dłużniewska, Daniel Grzeszkiewicz, Joanna Karpowicz, Mateusz Skutnik, Tomek Lew Leśniak, Piotr Drzewiecki, Sławomir Kiełbus, Michał Śledziński, Karol Kalinowski (KRL), Maciej Mazur, přes tisková vydavatelství na pokračování, sešity, alba a typické sběratelské "příslušenství" komiksu, čili veškeré hračky, hry, plakáty, filatelistické ceniny, numismatiku, telefonní karty atd.

Jedno Muzeum se mi již povedlo vytvořit a tato skutečnost legitimizuje moje plány. Hledám partnery v samosprávě, byznysu, ale partnery, kteří jsou schopni vnímat, že komiks je něco víc než jen infantilní zábava pro ... děti. Ze své strany nabízím plnou spolupráci, založenou na pravidlech partnerství, a sbírky, čili startovní sadu, která zaplní muzejní vitríny, a kromě toho zkušenosti sběratele s dlouholetou praxí, kontakty a jisté skromné znalosti, které by se mohly hodit při rozšiřování budoucích muzejních sbírek. Po zkušenostech s Muzeem Dobranocek (Muzeum večerníčků), když jsem se pouštěl do tematiky Muzea komiksu, jsem neprohlašoval, že znovu odevzdám sbírky jen tak pro nic za nic. Z předchozí realizace jsem se poučil o jednom – úředník, který dostává něco tzv. "zadarmo", automaticky považuje to "něco" za ... bezcenné.

Případné Muzeum komiksu musí mít rozmach a dávat záruku bezpečí pro sbírky a jejich rozšiřování. Proto taky na jedné straně u mě převládá naprostá odhodlanost ve snaze vytvořit Muzeum Komiksu, ale současně budu mít jisté požadavky, ze kterých nejsem ochoten slevit.

Vybrané exponáty ze sbírek je možné si prohlédnout v četných fotoalbech na Facebooku.