Képregény Múzeum

A képregény lengyelországi történetenek sajátossága, hogy évtizedeken keresztül nég a létezését is tagadták ennek a művészeti ágnak. Évek óta azon vagyunk, hogy ledolgozzuk az elmaradást, már amennyiben egyáltalán lehetséges ledolgozni. E történelem jobb megismerését és dokumentálását segítendő, alapvető lenne egy Képregény Múzeum életre hívása, amely megvalósíthatná a múzeumi törvényből fakadó célokat:

 1. emléktárgyak gyűjtése az alapító okiratban meghatározott körben,
 2. a gyűjtemény katalogizálása és tudományos feldolgozása,
 3. az összegyűlt emléktárgyak megőrzése olyan körülmények között, amelyek biztosítják a tárgyak megfelelő állapotát és biztonságát, továbbá raktározásuk olyan körülmények között, melyek lehetővé teszik a hozzáférést tudoményos célokra,
 4. a gyűjtemény, valamint (...) egyéb anyagi kulturális és természeti ingatlan objektumok biztosítása,
 5. állandó és időszaki kiállítások rendezése,
 6. kutatások és tudományos expedíciók (...) szervezése,
 7. oktatási tevékenység,,
 8. művészeti és kulturális ismeretterjesztő tevékenység támogatása és ilyen tevékenység folytatása,
 9. a gyűjtemény hozzáférhetővé tétele oktatási és tudományos célokra,
 10. a gyűjtemény és az információk megtekintéséhez, használatához szükséges megfelelő körülmények,
 11. kiadói tevékenység.

A képregény-alkotók eltávoznak közülünk, ugynakkor egyre bővül a műfajban a gyűjtők köre. Nem idegen tőlem az a fel-felmerülő gondolat, vajon mi történik majd az évek során kialakult gyűjteményekkel? Kár lenne, ha elporladnának. Legfőbb ideje, hogy cselekedni kezdjünk a Képregény Múzeum megalapítása érdekében. Ennek szerény „fundamntuma”lehet a saját magángyűjteményem. Meggyőződésem, hogy amenyiben létrejön egy ilyen múzeumi intézmény, számítani lehetne a képregény-művészet szerelmeseinek támogatására. Már csak egy „apróság” hiányzik... egy szolid partner egy önkormányzatttól, esetleg az üzleti életből, aki nyitott lenne az első Képregény Múzeum létrehozására Lengyelországban.

A Képregény Múzeum említésekor csakis és kizárólag autonóm múzeumi intézményről beszélek. A tervezett intézmény nem korlátozódna a képregény lengyelországi történetére. Az egykori keleti blokk (Szuvjetunió, Magyarország, Csehszlovákia NDK, Románia) közös történelméből fakadóan ezekben az országokban hasonlóan gyanakvással tekintettek erre a műfajra, a korlátozott, de alkalmanként mégis létrejövő cserékre; a múzeumnak ezt a történelmi vonatkozást is figyelmebe kell vennie.

Nem a gyűjtemény létrehozásához keresek partnereket, mivel a gyűjteményem már megvan, méghozzá olyan mennyiségben, amely megengedi, hogy múzeumi terveimet szövögessem. A gyűjteményben megtalálhatók lengyel alkotók: Jan Marcin Szancer, Tadeusz Baranowski, H. J. Chmielewski, Szarlota Pawel, Grażyna Dłużniewska, Daniel Grzeszkiewicz, Joanna Karpowicz, Mateusz Skutnik, Tomek Lew Leśniak, Piotr Drzewiecki, Sławomir Kiełbus, Michał Śledziński, Karol Kalinowski (KRL), Maciej Mazur eredeti munkái, melyek különböző sajtótermékekben részletenként, füzetekben, albumokban jelentek meg, no és a képregények jellegzetesen gyűjtői holdudvara, vagyis a játékok, figurák, plakátok, filatéliai és numizmatikai különlegességek, telefonkártyák stb.

Egy múzeum alapításán már sikeresen túljutottam, és ez a tény legitimitást ad a terveimnek. Önkormányzati, üzleti partnereket keresek, de olyan partnereket, akik megértik, hogy a képregény több, mint infantilis szórakozás gyermekek számára. A magam részéről partneri alapon nyugvó teljes együttműködésről beszélek és a gyűjteményről, vagyis a kezdő készletről, mellyel meg lehet tölteni a múzeum tárlóit, továbbá a sok éves tapasztalattal, kapcsolatokkal és szerény tudással rendelkező gyűjtő tapasztalatairól, amely segítheti a majdani múzeumi gyűjtemény fejlesztését, bővítését. Az Esti Mese Múzeummal (Muzeum Dobranocek) kapcsolatos tapasztalataimat követően a Képregény Múzeum témáját fölvetve nem deklaráltam, hogy megint csak úgy, önként átadom a gyűjteményt. Az előző esetből egyet megtanultam: ha egy hivatalnok valamit úgymond „ingyen”megkap, azt a valamit automatikusan értéktelennek tartja majd.

Az esetleges Képregény Múzeumnak dinamikusnak kell lennie, és biztomsági garanciát kell adnia a gyűjteményre és annak fejlesztésére nézve. Egyrészt innen ered eltökéltségem a Képregény Múzeum létrehozására, egyúttal bizonyos követelményeim is lesznek, melyekről nem vagyok hajlandó lemondani.

A gyűjtemény válogatott kiállítási darabjai számos fényképalbumban megtekinthetők a Facebook-on.